Podívejte se na pracovní verzi strategického plánu

(18. 2. 2020) Představujeme vám pracovní verzi strategického plánu k nahlédnutí. Na jeho přípravě se podílelo více jak 100 expertů. Vycházíme z Analytické části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030 , Programového prohlášení Rady městské části, Strategického plánu hlavního města Prahy, koncepcí MČ Praha 10 a podnětů občanů.

Strategický plán určuje cestu, jakou se máme následujících 10 let ubírat. Její nedílnou součástí je 11 OBLASTÍ, 26 CÍLŮ a 59 OPATŘENÍ. Zní to jako velká čísla, ale nám se jeví reálně. Své aktivity budeme pravidelně monitorovat a dávat vám o nich vědět.  

Naše vize:

„DESÍTKA  je moderní, přátelská a otevřená městská část, která si zvolila udržitelný rozvoj“

Strategický plán je dlouhodobý dokument, který stanovuje směr rozvoje městské části v různých oblastech života. Pokud obec, město, městská část či kraj nemá stanovenou svojí strategii, obtížně plánuje svůj rozvoj a hospodárné nakládání s veřejnými financemi. Dobře vedená organizace ví, co chce, ptá se svých obyvatel a zaměstnanců, společně s místními aktéry plánuje udržitelný rozvoj a tím účelně investuje finanční prostředky nejen z veřejných zdrojů. Organizace k tomu potřebuje kvalitní management a zaměstnance, kteří plánují, realizují, vyhodnocují a chápou smysl strategie. Městská část Praha 10 si stanovila vizi a cíle rozvoje, proto nyní pojďme společně a postupně zlepšovat místo, v němž žijeme.

Pokud máte nejasnosti, ozvěte se nám do 1. března 2020. Jsme dostupní na e-mailové adrese strategie@praha10.cz nebo vás rádi přivítáme u nás v kanceláři 438 budovy B ÚMČ Praha 10 (Vršovická 1429/68, 101 00).

A co dál? Nyní strategii představujeme v jednotlivých výborech a komisích, následně předložíme strategii Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 10. Po jejím schválení nás čeká její desetileté naplňování. Strategii budeme monitorovat, hodnotit a aktualizovat.

Pracovní verze strategického plánu