Ohlédnutí za Strategií Tour na Zahradním Městě

(28. 7. 2021) Strategie Tour 2021 se na konci června přesunula ze Skalky na Zahradní Město. Dva dny mohli obyvatelé „Zahraďáku“ přicházet k informačním stanům, kde měli k dispozici projektové karty k chystaným projektům. Měli také možnost osobně konzultovat své podněty se zástupci úřadu MČ Praha 10.

Cílem dvoudenní infomační kampaně bylo seznámit veřejnost s připravovanými a realizovanými projekty v Praze 10 (nebyly představovány developerské projekty). Dva stany MČ Praha 10 se rozprostřely 29. 6. 2021 od 15 do 19 hodin u obchodního centra Květ v ulici Jabloňová. Děti se mohly zapojit do tvořivé dílny, kterou vedly lektorky z Klubu K2.

V průběhu odpoledne se přišlo s projekty seznámit kolem 130 lidí, nejčastěji pak přicházeli s podněty ohledně stavu městské zeleně, mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), či veřejného osvětlení. Opakovaně padl návrh na odstranění zinkového plotu na náměstí před OC Květ, který zde byl instalován pro potřeby farmářského tržiště, které je již zrušené. Na popud místních občanů byl zinkový plot odstraněn.

Často diskutovaným tématem bylo také zavedení modrých parkovacích zón a několik chybně vyznačených parkovacích stání. V neposlední řadě se pak občané doptávali na detaily připravované vlakové zastávky Zahradní Město a na rekonstrukci okolí až ke křižovatce Na Padesátém. Novou podobu zastávky vlaku, tramvaje, ale i podjezdu pro auta a pěší netrpělivě vyhlíží nejen obyvatelé okolních domů. Více o železniční stanici Zahradní Město naleznete zde.

Od Květu se Strategie Tour přesunula o kousek dál a 30. 6. 2021 od 15 do 19 hodin mohla veřejnost zavítat ke stanům u obchodního centra Cíl v ulici Topolová. Souběžně zde probíhalo od 17 do 18 hodin loutkové představení pro děti, organizované Městskou knihovnou Zahradní Město. Občerstvení pro malé i velké v nové kavárně Kolibri využily desítky kolemjdoucích.

Ke stanům se druhý den Strategie Tour přišlo informovat 140 lidí. Stejně jako u OC Květ i zde přicházely od občanů podněty ke stavu odpadkových košů, (ne)potřebnosti zábradlí a plotů a rozmístění laviček v okolí. Všemi podněty se nyní zabýváme.

Děkujeme všem, kteří přišli se svými dotazy, podněty, ale i pochvalami.

Více informací najdete také na stránkách www.praha10.cz/strategie. V září se na nás potom můžete těšit v Malešicích, kde bude pokračovat série setkávání s občany Prahy 10.