Ohlédnutí za Strategií TOUR na Skalce

(7. 7. 2021) Skalka se stala první zastávkou letošního putování po lokalitách Desítky, při němž vám představujeme projekty připravované ve veřejném prostoru Prahy 10. V rámci Strategie TOUR jsme se s vámi setkávali více než měsíc mezi květnem a červnem u informačního kontejneru v Goyově ulici poblíž stanice metra.

Uskutečnily se také vycházky s vedením městské části, architekty a experty na slovo vzatými. Společné putování problematikou zdejšího území jsme symbolicky zakončili sousedským odpolednem. Celkově jsme měli možnost hovořit přibližně se šesti stovkami zájemců, což nás velmi potěšilo. “Mám radost, že se našeho turné na Skalce účastnili lidé napříč generacemi, od těch nejmenších až po seniory. Je zde mnoho aktivních lidí a spolků, kteří mají zájem měnit prostor kolem sebe a kteří se zajímají, a toho si moc vážím,” uvedla starostka Renata Chmelová.

Přes celé prázdniny ještě máte možnost navštívit šestici našich infomračních panelů, které podrobně představují nově chystané realizace pro oblast Skalky. Více informací najdete také na stránkách www.praha10.cz/strategie. V září se na nás potom můžete těšit v Malešicích, kde bude pokračovat série setkávání s občany Prahy 10.

ZEPTALI JSME SE VÁS

Jak se vám žije na Skalce?

V rámci debat o různých záměrech jsme se také zajímali o vaše názory. Ptali jsme se třeba, jak zdejší lokalitu vnímáte, která místa zde máte rádi a kterým se naopak raději vyhýbáte, jaké služby tu využíváte nebo které vám chybějí. Obdrželi jsme více než 70 vyplněných anketních lístků. Informace jsme předali architektům z ateliéru UNIT architekti, s.r.o., kteří vaše náměty a komentáře využijí při přípravě studie Nová Skalka. Jejich návrh nastaví pravidla pro budoucí rozvoj a my jej s vámi během podzimu prodiskutujeme.

Jak se má jmenovat nová železniční zastávka?

Obdrželi jsme od vás přibližně stovku nápadů na název plánované vlakové stanice u Depa Hostivař. Padly zajímavé návrhy a objevily se podnětné připomínky. Vyjdeme z nich a projednáme je s dalšími dotčenými organizacemi, jako je například Dopravní podnik hl. m. Prahy, Správa železnic a Magistrát hl. m. Prahy. Mohl by tak vzniknout nový název pro celý terminál, který bude zahrnovat stanice vlaku, metra i tramvaje.

Co byste si přáli?

Na Skalce vám chybí pošta, knihobudka nebo místo, kam můžete volně zajít se psem. Dále postrádáte lavičky u školy Olešská, u Tesca a na mnoha dalších místech. Požadujete zvýšení bezpečnosti v okolí metra a pravidelný úklid prostranství a komunikací. Vašimi podněty se zabýváme a doufáme, že i díky spolupráci s ostatními vlastníky zdejších pozemků se nám podaří daná témata řešit.

Děkujeme za vaši účast a názory!