Odborná skupina pro strategický plán je základ

(8. 5. 2019) Dne 16. dubna 2019 jmenovala Rada městské části Praha 10 odbornou skupinu pro strategii (OSS) pro účely vytvoření Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030.

Dne 16. dubna 2019 jmenovala Rada městské části Praha 10 odbornou skupinu pro strategii (OSS) pro účely vytvoření Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030.

Odborná skupina navrhuje strategické cíle, poskytuje analytické podklady a podílí se na zpracování jednotlivých částí strategie. Je nezbytnou součástí tvorby strategického plánu a jeho následné implementace. Skládá se ze zástupců jednotlivých odborů městské části a vedení města.

Pro svoji činnost vymezila pět základních témat rozvoje:

A. Řízení a správa MČ, ekonomika a rozvoj podnikání
B. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí
C. Rodina: Školství, kultura, sport, volný čas,
D. Bydlení, památky
E. Zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost

Více o Odborné skupině pro strategický plán naleznete zde.