Na hlase mladých nám záleží! 

Na začátku druhého pololetí školního roku jsme nabídli všem základním a středním školám na Desítce, že se jejich žáci mohou přihlásit do nově vznikajícího Školního fóra. Cílem tohoto nově vzniklého tělesa je dát hlas mladým lidem podílet se na životě na Desítce a jejím rozvoji. 1. 3. 2022 se v radničním salonku sešlo 32 mladých lidí, kteří mají aktivně participovat na dění kolem sebe.

Skupina společně navrhla desítky témat, která její členy zajímají a rádi by se jim za pomoci úřadu MČ Praha 10 věnovali.