Míříme výš v udržitelném rozvoji MČ Praha 10

(2. 11. 2021) Zajímá vás, jak přispívá MČ Praha 10 k udržitelnému rozvoji svého území? Zveme Vás na veřejnou prezentaci stavu udržitelného rozvoje MČ Praha 10, která se uskuteční dne 4. 11. 2021 od 9:00 – 12:00 ve Vršovickém divadle MANA. MČ Praha 10 usiluje o vstup do kategorie B místní Agendy 21, což je druhá nejprestižnější kategorie.

Místní Agenda 21 je globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Plán vychází z mezinárodního dokumentu OSN, nazvaného Agenda 21, který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992.

Během celého dopoledne budou experti na udržitelný rozvoj hodnotit stav Desítky v těchto oblastech:

  1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
  2. Životní prostředí
  3. Udržitelná spotřeba a výroba
  4. Doprava a mobilita
  5. Zdraví
  6. Místní ekonomika a podnikání
  7. Vzdělávání a výchova
  8. Kultura a volný čas
  9. Sociální prostředí
  10. Globální odpovědnost

Kompletní metodiku hodnocení udržitelných měst a městských částí naleznete ZDE.

Akci je možné zhlédnout online na facebookové stránce MČ Praha 10.

Těšíme se na vás!!!