Májové setkání Sněmu žáků Desítky

Dne 2. 5. 2023 hostila zasedání Sněmu žáků Základní škola Břečťanová. Na programu bylo informování členů o proběhlé spolupráci s MČ Praha 10 na sběru podnětů veřejnosti k rekonstrukci Dětského hřiště v Bezručových sadech, jehož se zúčastnilo 6 členů a členek. Tady se dočtete, jak dopadl průzkum.

Dalším bodem programu byla volba nového tělesa v rámci sněmu, tzv. rady. Členové se shodli na formátu devítičlenné rady, ve které figurují dva mluvčí. Do čela rady byl zvolen Matouš Bohata ze ZŠ Hostýnská a Nikola Hamanová ze ZŠ Břečťanová. Všem novým radním a oběma mluvčím gratulujeme k úspěchu ve volbách!

V nadcházejícím období má sněm v plánu další komunikaci s politickou reprezentací, účast na akcích (například konferenci Klima pro mladé, kterou organizuje Pražský parlament dětí a mládeže).

Další setkání proběhne 30. 5. 2023 v ZŠ Jakutská.