Děti z Desítky převzaly ocenění od Národní sítě Zdravých měst

Zatímco vítězné projekty prvního ročníku projektu Moje stopa ve škole vpluly do života na školách po celé Desítce, koncept participativního rozpočtu zaujal asociaci municipalit Národní síť Zdravých měst ČR. “Díky společné práci a nasazení žáků, školních parlamentů, koordinátorů z řad učitelů a vedení škol, Desítka získala ocenění “Ověřená dobrá praxe”, říká Lucie Sedmihradská,  radní pro oblast finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet. Na letní škole Zdravých měst v Chrudimi dne 8. 6. 2022 ho převzaly zástupkyně městské části společně s Terezou Čermákovou ze ZŠ Nad Vodovodem a Lukášem Dubenským ze ZŠ Hostýnská.

Zároveň v Chrudimi zástupci Prahy 10 prezentovali před více než stovkou zástupců z různých měst aktivity Školního fóra. “To je tvořeno aktivními dětmi ze žákovských parlamentů desítkových základních i středních škol s cílem podilet se na rozvoji Desítky,” sděluje David Kašpar,  místostarosta pro oblast školství, kultury, sousedské vztahy.

Ocenění Národní sítě Zdravých měst ČR patří všem, kteří se na realizaci prvního ročníku projektu Moje stopa ve škole podíleli. Před námi je druhý ročník, který se rozběhne v září a je do něj přihlášeno 9 základních škol Prahy 10. 

Více na www.mojestopaveskole.cz