Desítkové projekty v ulicích

Máte zájem dozvědět se o připravovaných projektech v Praze 10? Přijďte do informačního stánku městské části Praha 10.

Ve Vršovicích nás potkáte v ul. Moskevská vždy od 15 do 19 hodin 9. a 10. května.

Ve Strašnicích budeme u metra 23. a 24. května i s informačním kontejnerem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Praha, kteří budou představovat Metropolitní plán Prahy.

V Záběhlicích nás najdete 13. června u kostelíku Narození Panny Marie u Hamerského rybníka a 14. června u OC Cíl (více v přiložené pozvánce). Zároveň se budete moct zapojit do sběru informací jako podklad pro zpracování krajinářské studie Trojmezí realizované Magistrátem hl. m. Prahy.

Těšíme se na Vás!!!

Pozvánka do Záběhlic na 13. a 14. června

Pozvánka do Strašnic na 23. a 24. května

Fotoreportáž

Informační stánek ve Vršovicích – 9. a 10. května ulice Moskevská

Informační stánek ve Strašnicích – 23. a 24. května metro Strašnická

Informační stánek v Záběhlicích – 13. června Hamr a 14. června OC Cíl