Červnové školní fórum tentokrát na téma kompostování

Na jaře tohoto roku, při ustanovení skupiny aktivních mladých lidí pod názvem „Školní fórum“, byla vytipována čtyři hlavní témata k řešení: bezodpadovost, úroveň školního stravování, bezdomovectví a uspořádání sportovní akce.

Na posledním setkání Desítkového školního fóra ve školním roce 2021/2022 jsme z témat identifikovaných členy fóra vybrali k diskusi nakládání s odpady, jejich cirkulace a zejména pak kompostování. Přivítali jsme experty z organizace Ekodomov, Adama Šlégla a Hanku Doležalovou. Ekodomov je aktivní na Praze 10 v oblasti správy komunitních kompostérů a podpory místních správců.

Žáci se dozvěděli o základních principech kompostování, o tom, jací živočichové v kompostu žijí, co všechno je a není možné do kompostu dávat a jakou péči kompostér vyžaduje. Zároveň získali přehled o různých typech kompostérů, které je možné pro zpracování bioodpadu využívat. Dále se žáci ptali i na ty nejmenší detaily ohledně typu žížal, jejich životnosti, na vše získali erudované odpovědi.

Nejvíce žáky zaujala možnost vermikompostérů, které by bylo možné za splnění určitých podmínek využívat i v prostředí školy. Téma možnosti kompostování ve školách mezi žáky rezonovalo a další informace a dobrou praxi získají na konci září 2022, kdy je plánovaný výjezd s DDM Praha 10 do Berlína, jehož součástí budou i návštěvy místních školních jídelen.

Tématem kompostování se Školní fórum bude i nadále zabývat a cílem je vytvořit i pilotní zkušební projekt kompostování v testovací třídě.

Více informací o činnosti Školního fóra je umístěno na adrese https://strategieprodesitku.cz/desitka-ocima-mladych/