Desítka očima mladých

Lednové Školní fórum v ZŠ Švehlova

První setkání školního fóra v novém roce proběhlo 10. 1. v ZŠ Švehlova. Děkujeme škole za vřelé uvítání a dávku vitamínů v podobě zásoby pomerančů.  Setkání mělo tři hlavní body programu. V tom prvním nás navštívil pan Marcel Pencák, šéfredaktor měsíčníku Prahy 10, aby se žáky prodiskutoval jejich zkušenosti s participativním rozpočtem na školách. Žáci …

Lednové Školní fórum v ZŠ Švehlova Číst více »

Moje stopa ve škole II. zná své vítěze

Druhé kolo participativního rozpočtu na školách na Desítce vyvrcholilo na začátku prosince celoškolním hlasování. Děti ze všech deseti zapojených škol hlasovali pro návrhy svých spolužáků na zlepšování prostředí ve školách. O jejich přízeň se utkaly desítky skvělých projektů a na školách probíhaly intenzivní offline i online kampaně. Žáci nejčastěji navrhovali zútulňování prostředí ve školách, sedací …

Moje stopa ve škole II. zná své vítěze Číst více »

Prosincové Školní fórum v ZŠ Nad Vodovodem

Poslední Školní fórum v tomto roce se konalo v ZŠ Nad Vodovodem, kde na nás čekala vánočně vyzdobená třída i s občerstvením, za což moc děkujeme místním žákyním, žákům i vedení školy. V úvodu jsme se bavili o tom, co nám dal teambuildingový výjezd na základnu Tři Studně, pořádaný Domem dětí a mládeže Praha 10, a také …

Prosincové Školní fórum v ZŠ Nad Vodovodem Číst více »

Celoškolní workshop Moje stopa na základní škole U Vršovického nádraží

S koncem listopadu vrcholí na desíti školách zřizovaných MČ Praha 10 realizace projektu Moje stopa ve škole, v rámci kterého budou částkou 35 000 Kč podpořeny žákovské projekty. Na základní škole U Vršovického nádraží se konal celoškolní workshop, na kterém žáci prezentovali svých 10 projektů, které postoupily do elektronického hlasování. Žáci z jednotlivých tříd se zhostili prezentace svých projektů …

Celoškolní workshop Moje stopa na základní škole U Vršovického nádraží Číst více »

Druhé setkání pracovní skupiny Bezpečně do ZŠ Solidarita

Městská část Praha 10 podporuje iniciativy škol ve zlepšování pěší mobility a zvyšování bezpečnosti dětí při cestě do školy. Proto uvítala přihlášení ZŠ Solidarity do programu Bezpečné cesty do školy, který má za cíl zapojit žáky školy a jejich rodiče do mapování cest do/ze školy a vytipovat nebezpečná místa. Program koordinuje spolek Pěšky městem, který …

Druhé setkání pracovní skupiny Bezpečně do ZŠ Solidarita Číst více »

Listopadové Školní fórum na návštěvě Tesca

Listopadové setkání fóra se tentokrát odehrálo v prostorách jedné z největších firem na Desítce – obchodního řetězce Tesco. Hlavním tématem bylo nakládání s odpady a cirkulace materiálů z obchodu. V první části setkání žákům prezentovala paní Lucie Loučková z Tesca, povídali jsme si o objemu odpadu, který společnost každodenně zpracovává, jaké má střednědobé i krátkodobé …

Listopadové Školní fórum na návštěvě Tesca Číst více »

Školní fórum se inspiruje

Druhé zasedání školního fóra v novém školním roce proběhlo na ZŠ Eden dne 11. 10. 2022. Tentokrát bylo na programu plánování sportovní akce pro veřejnost, které by fórum chtělo pořádat na jaře 2023. Fórum opět přivítalo hosta – tentokrát mezi žáky přišel Filip Vránek, organizátor sportovních a kulturních komunitních akcích na Desítce. Žáci se zajímali …

Školní fórum se inspiruje Číst více »

Zářijové školní fórum tentokrát na téma školní jídelny

První zasedání fóra v novém školním roce se odehrálo 13.9., tentokrát jej hostila ZŠ Karla Čapka. Kromě pravidelné debaty k aktuálním informacím z Desítky a nabídky výjezdu s DDM na Tři studně a do Berlína se tentokrát zasedání zúčastnil i pan Jaroslav Vrtiška, ředitel příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 10. Členové fóra si pro svého …

Zářijové školní fórum tentokrát na téma školní jídelny Číst více »

Červnové školní fórum tentokrát na téma kompostování

Na jaře tohoto roku, při ustanovení skupiny aktivních mladých lidí pod názvem „Školní fórum“, byla vytipována čtyři hlavní témata k řešení: bezodpadovost, úroveň školního stravování, bezdomovectví a uspořádání sportovní akce. Na posledním setkání Desítkového školního fóra ve školním roce 2021/2022 jsme z témat identifikovaných členy fóra vybrali k diskusi nakládání s odpady, jejich cirkulace a …

Červnové školní fórum tentokrát na téma kompostování Číst více »

Žákovské projekty přicházejí k životu

Většinu projektů navržených v rámci pilotního ročníku Participativního rozpočtu ve školách se již podařilo dovést do zdárného konce. Žáci tak doslova v přímém přenosu zažívají úspěch svých návrhů a těší se ze změn, které se jim společnou prací podařilo ve školách dosáhnout. Na ZŠ Eden žáci využívají fotbálku a sedací soupravy na chodbě k relaxaci …

Žákovské projekty přicházejí k životu Číst více »