Desítka očima mladých

Červnové školní fórum tentokrát na téma kompostování

Na jaře tohoto roku, při ustanovení skupiny aktivních mladých lidí pod názvem „Školní fórum“, byla vytipována čtyři hlavní témata k řešení: bezodpadovost, úroveň školního stravování, bezdomovectví a uspořádání sportovní akce. Na posledním setkání Desítkového školního fóra ve školním roce 2021/2022 jsme z témat identifikovaných členy fóra vybrali k diskusi nakládání s odpady, jejich cirkulace a …

Červnové školní fórum tentokrát na téma kompostování Číst více »

Zářijové školní fórum tentokrát na téma školní jídelny

První zasedání fóra v novém školním roce se odehrálo 13.9., tentokrát jej hostila ZŠ Karla Čapka. Kromě pravidelné debaty k aktuálním informacím z Desítky a nabídky výjezdu s DDM na Tři studně a do Berlína se tentokrát zasedání zúčastnil i pan Jaroslav Vrtiška, ředitel příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 10. Členové fóra si pro svého …

Zářijové školní fórum tentokrát na téma školní jídelny Číst více »

Žákovské projekty přicházejí k životu

Většinu projektů navržených v rámci pilotního ročníku Participativního rozpočtu ve školách se již podařilo dovést do zdárného konce. Žáci tak doslova v přímém přenosu zažívají úspěch svých návrhů a těší se ze změn, které se jim společnou prací podařilo ve školách dosáhnout. Na ZŠ Eden žáci využívají fotbálku a sedací soupravy na chodbě k relaxaci …

Žákovské projekty přicházejí k životu Číst více »

Školní fórum na návštěvě Senátu

Poslední akcí Školního fóra před prázdninami byla návštěva Senátu. Zajímavý výklad průvodkyně o historii Valdštejnského paláce doplnila prohlídka dalších (pro veřejnost nedostupných) prostor pod vedením senátorky Renaty Chmelové. Návštěvu si žáci moc užili, dozvěděli se mnoho nového a sami kladli zvídavé dotazy na náplň práce senátora a fungování Senátu.  Všem členům fóra přejeme krásné prázdniny …

Školní fórum na návštěvě Senátu Číst více »

Školní fórum zazářilo na posledním Desítkovém zastupitelstvu

Práce fóra v tomto školním roce vrcholí návštěvami institucí. V pondělí 27. 6. navštívili žáci z fóra jednání zastupitelstva Prahy 10, kde měli možnost vystoupit se svou prezentací. Vybraní členové fóra ve svém (původně zrušeném a zastupitelstvem opětovně schváleném) vystoupení mluvili o tématech, kterými se zabývají, o akcích a událostech, které společně zažili a o …

Školní fórum zazářilo na posledním Desítkovém zastupitelstvu Číst více »

Děti z Desítky převzaly ocenění od Národní sítě Zdravých měst

Zatímco vítězné projekty prvního ročníku projektu Moje stopa ve škole vpluly do života na školách po celé Desítce, koncept participativního rozpočtu zaujal asociaci municipalit Národní síť Zdravých měst ČR. “Díky společné práci a nasazení žáků, školních parlamentů, koordinátorů z řad učitelů a vedení škol, Desítka získala ocenění “Ověřená dobrá praxe”, říká Lucie Sedmihradská,  radní pro …

Děti z Desítky převzaly ocenění od Národní sítě Zdravých měst Číst více »

Bezpečně do ZŠ Solidarita

Městská část Praha 10 podporuje iniciativy škol ve zlepšování pěší mobility a zvyšování bezpečnosti dětí při cestě do školy. Proto uvítala přihlášení ZŠ Solidarity do programu Bezpečné cesty do školy, který má za cíl zapojit žáky školy a jejich rodiče do mapování cest do/ze školy a vytipovat nebezpečná místa. Program koordinuje spolek Pěšky městem, který …

Bezpečně do ZŠ Solidarita Číst více »

Co chystá Školní fórum do konce školního roku

Po návratu z výjezdního zasedání čeká Školní fórum poslední jednání v tomto školním roce a to 7. 6. 2022 v ZŠ Jakutská. Na tomto jednání již bude fórum schvalovat konkrétní společné projekty a kroky, které povedou k jejich realizaci.  27. 6. 2022 se zástupci Školního fóra zúčastní  jednání Zastupitelstva MČ Praha 10, kde budou prezentovat …

Co chystá Školní fórum do konce školního roku Číst více »

Na hlase mladých nám záleží! 

Na začátku druhého pololetí školního roku jsme nabídli všem základním a středním školám na Desítce, že se jejich žáci mohou přihlásit do nově vznikajícího Školního fóra. Cílem tohoto nově vzniklého tělesa je dát hlas mladým lidem podílet se na životě na Desítce a jejím rozvoji. 1. 3. 2022 se v radničním salonku sešlo 32 mladých …

Na hlase mladých nám záleží!  Číst více »